Непокретна културна добра Србије

Србија

Културна добра

Ово је лепа слика Србије. Историјски споменици и културно наслеђе приказано на начин како их је обично тешко видети, из свих углова, уз одговарајућа објашњења.

3Д модели објеката

Дигитализација је један од начина да се културна добра учине видљивим. Зато је настао пројекат "Платформа за 3Д дигитализацију непокретних културних добара Србије".

Подршка Министарства

Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања, сектора за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности.

Заштита културних добара

Заштита културних добара на подручју Србије је могућа на више начина, а 3Д дигитализација је један од начина да се културна добра учине видљивим. Зато је пројекат "Платформа за 3Д дигитализацију непокретних културних добара Србије" важан јер ће више значајних дестинација учинити доступним и видљивим.

Наш приступ није уобичајен, јер смо користили популарну технологију из видео игара. Историјски и културно вредне објекте смо представили као фото-реалистичну сцену у 3Д простору, а посетиоцима портала нудимо да се кроз ту сцену слободно крећу. Док посматрају старе и важне објекте, посетиоци могу да чују или прочитају причу о томе где је, ко и када саградио ове не тако познате али вредне старине.

У време кад говоримо о културном туризму и желимо да људи боље упознају нашу земљу, добро је да понудимо лепу слику Србије. Историјске споменике на начин како их је тешко видети, из свих углова, уз одговарајућа објашњења. Мапирање споменика културе умногоме ће помоћи њиховом очувању и ревитализацији.

На подручју југоисточне Србије ситуација је посебно осетљива, јер је то простор са великим бројем значајних споменика који нису доступни широј јавности. Дигитализација дефинитивно значи корак напред, у свим, па и у области заштите и презентације културних добара.

Веб портал културних добара Србије

Постављањем на Интернет дигитализованих непокретних културних добара Србије, информација о њима постаје доступна свима. На тај начин се објекти приказују у стању у коме се данас налазе. Пласирањем информација о њима се побољшавају могућности за културни туризам а јавност мобилише да ради на њиховом даљем чувању или рестаурацији.

Веб портал пројекта ће садржати и све битне информације о дигитализованим објектима на српском и енглеском језику.

Image

Спецификација
Србија 3Д
портала

Уређаји

Платформа је замишљена да ради на што већем броју различитих типова десктоп и мобилних уређаја, као и на свим оперативним системима. Као Интернет и веб платформа, не захтева од корисника инсталацију никаквих додатних софтвера.

Улаз/Излаз

Такође, требало би да подржи све врсте и величине екрана, као и различите типове улазно-излазних уређаја. Од тастатуре и миша, до екрана на додир, реаговања на промену оријентације мобилних уређаја, па све до наочара за виртуалну реалност.

Начин рада

За овај задатак је најбоље користити што једноставнији и универзалнији алат и језик. Због тога је сајт реализован у јава скрипту комбинованом са HTML5 и CSS3 језиком. Коришћена је и јава скрипт библиотека са 3Д „game-engine“ функцијама.